Προϋποθέσεις και όροι Χρήσεως

Προϋποθέσεις και Οροι Χρήσεως

Όροι Χρήσεως

Χρησιμοποιείτε το siteμας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση σε αυτό τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ . Η χρήση αυτών των εγγράφων είναι αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται να να αντιγαρφούν ούτε να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών και ούτε να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από τον Νόμο και συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Η ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη που πιθανόν προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η χρήση του www.mahjong-boutique.gr  πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ δεν επεμβαίνει με κανένα είδος  διόρθωσης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Τα πεδία : όνομα-διεύθυνση –μήνυμα πρέπει να συμπληρώνονται σωστά στις on-lineφόρμες επικοινωνίας.  Η χρήση του site  της ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ  υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το siteμας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους Νόμους.

Ευθύνη του Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

·         Αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με mailή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε έγγραφο  που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί βλάβη στην ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ ή σε τρίτους ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο πληροφοριών οποιοδήποτε προσώπου.

·         Αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με mailή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιοδήποτε έγγραφο  που προσβάλλει τα χρηστά ήθη , τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, κλπ.

·         Αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με e-mailή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον Νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτουν σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

·         Αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με e-mailή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου  το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό  σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

·         Αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με e-mailή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου  το οποίο  περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού υλικού υπολογιστών.

·         Ηθελημένη ή αθέλητη πρόσβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

·         Παρενόχληση τρίτων με οποιδήποτε τρόπο.

·         Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα παραπάνω πέραν των αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχομένων υπηρεσιών χωρίς καμμία περαιτέρω ειδοποίηση.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλα τα περιέχομενα του site(συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνιση του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μετάβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ορια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και linkσε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνση σας  και δεν ευθυνόμαστε για τα περιέχομενα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα siteαυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Ισχύων Νόμος

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ στην Αθήνα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο site από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής.

Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας είναι για το site  της ΣΤΟΡΜΥ ΕΠΕ www.mahjong-boutique.gr.

Όταν λαμβάνουμε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στο αίτημα σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία, που στέλνετε απόρρητη. Το περιεχόμενο αυτών δεν μεταβιβάζεται παρά μόνο στον άμεσο ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον Νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι θίγει την εταιρεία μας.